Đội ngũ trợ lý

NHÓM KỸ THUẬT

Massimiliano Farris

HLV Phó

Fabio Ripert

HLV Thể lực

Andrea Belli

Phục hồi chức năng

Mario Cecchi

Trợ lý chiến thuật

Claudio Spicciariello

HLV Thể lực

Ferruccio Cerasaro

Trợ lý chiến thuật

Gianluca Zappalà

HLV Thủ môn

Riccardo Rocchini

Trợ lý chiến thuật

Adriano Bonaiuti

HLV Thủ môn

NHÓM PHÂN TÍCH

Filippo Lorenzon

Trưởng nhóm phân tích

Giacomo Toninato

Phân tích trận đấu

Roberto Merella

Phân tích trận đấu

Marcello Muratore

Phân tích trận đấu

Stefano Castellani

Phân tích trận đấu

NHÓM Y TẾ

Piero Volpi

Trưởng nhóm Y tế

Marco Dellacasa

Điều phối vật lý trị liệu

Davide Lama

Vật lý trị liệu

Claudio Sprenger

Bác sĩ đội

Leonardo Arici

Vật lý trị liệu

Andrea Veschi

Trị liệu/Nắn xương

Alessandro Quaglia

Bác sĩ đội

Ramon Cavallin

Vật lý trị liệu

Matteo Pincella

Chuyên gia dinh dưỡng

Lorenzo Brambilla

Bác sĩ đội

Miro Carli

Vật lý trị liệu
Bình luận