in ,

Tình hình tài chính Inter mùa giải 2021/22

Inter đã công bố báo cáo tài chính mùa giải 2021/22 (kết thúc vào ngày 30/6) với khoản lỗ 140,0 triệu euro, cải thiện khoảng 105 triệu euro so với năm tài chính 2020/21 – từng khép lại với khoản lỗ lớn nhất Serie A 245,6 triệu euro (nhưng đã bị chính juventus phá vỡ với mức lỗ hơn 250 triệu ở mùa 21/22).

Doanh thu của Nerazzurri lên tới 439,6 triệu euro, kỷ lục đối với câu lạc bộ dưới triều đại Steven Zhang (so với 364,7 triệu euro ở mùa trước), trong khi chi phí đã giảm xuống còn 527,9 triệu (568,7 triệu trong 2020/21).

Tổng quan tình hình tài chính Inter 21/22

Chi phí vận hành CLB (lương, thưởng và khấu hao) đã lên tới 283 triệu euro, chiếm 86% doanh thu chính. Đây là vấn đề lớn ko chỉ của Inter, mà với tất cả đội bóng ở Italia. Áp lực khủng hoảng toàn cầu và những vấn đề liên quan đến chính sách quốc gia của Trung Quốc càng tác động tiêu cực lên Suning & Inter.

Dưới đây là chi tiết các khoản thu chi của Nerazzurri năm vừa qua.

Doanh thu

Nhìn chung, Inter trong mùa giải 2021/22 ghi nhận 439,6 triệu euro doanh thu, so với 365,7 triệu trong năm 2020/21. Khoản mục quan trọng nhất là liên quan đến bản quyền truyền hình, tương đương với 146 triệu euro tiền lãi vốn (189,7 triệu trong báo cáo tài chính trước đó, một con số bị ảnh hưởng bởi việc hoãn một phần doanh thu của mùa giải 2019/20); trong khi doanh thu từ chuyển nhượng cầu thủ lên tới 108,9 triệu, với lãi vốn là 105 triệu euro. Đặc biệt là nguồn thu được từ việc thanh lý Lukaku (66,8 triệu) và Hakimi (33,5 triệu). Trong số doanh thu thương mại, 43,9 triệu liên quan đến tài trợ áo đấu từ Nike, Socios, Lenovo và Zytara-Digitalbits.

Đây là doanh thu theo từng khoản mục, với sự tăng trưởng rõ ràng xuất hiện rõ ràng đối với phòng vé, sau khi các sân vận động đóng cửa vào mùa giải 2020/21, nhắc lại rằng trong báo cáo tài chính gần đây nhất, liên quan đến các khoản thu khác, có một phần doanh thu liên quan đến kết thúc vào tháng 7 và tháng 8 của mùa giải 2019/20:

 • Doanh thu từ tổ chức trận đấu: 41,7 triệu euro (0 euro vào năm 2020/21);
 • Doanh thu từ các nhà tài trợ, quảng cáo và tiền bản quyền: 81,7 triệu euro (101,9 triệu euro vào năm 2020/21);
 • Doanh thu từ bản quyền truyền hình: 146,5 triệu euro (189,7 triệu euro vào năm 2020/21);
 • Thu từ chuyển nhượng cầu thủ và các khoản thu nhập khác: 108,9 triệu euro, trong đó lãi vốn 105,2 triệu euro (so với 8,4 triệu euro năm 2020/21);
 • Doanh thu khác: 60,6 triệu € (64,7 triệu euro vào năm 2020/21);
 • TỔNG CỘNG: 439,6 triệu € (364,7 triệu euro vào năm 2020/21).

Doanh thu Inter tăng trưởng đều trong suốt 5 năm qua  (trừ mùa giải 20/21 bị tác đông của đại dịch covid)

Chi phí

Chi phí ngân sách cho Inter giảm trong năm 2021/22 xuống còn 527,9 triệu euro, so với 568,7 triệu euro trong ngân sách 2020/21. Cụ thể, hầu hết các chi phí đều liên quan đến tiền lương và thưởng của đội ngũ nhân viên CLB, ở mức 248,4 triệu euro (giảm từ 261,1 triệu trong năm 2020/21) và phần khấu hao là 168,7 triệu euro (209,1 triệu vào năm 2020/21) .

Cụ thể hơn, chỉ riêng chi phí cho nhân sự chính thức đã lên tới 197,5 triệu euro (215,7 triệu vào năm 2020/21), trong đó 152,5 triệu là tiền lương cho các cầu thủ (153,3 trong năm 2020/21), 13 triệu là phí huấn luyện viên (33,3 vào năm 2020 / 21), 29,5 triệu là tiền thưởng hiệu suất (26,0 vào năm 2020/21) và 2,4 triệu là bản quyền hình ảnh (2,9 vào năm 2020/21).

Tuy nhiên, liên quan đến khấu hao, những khoản liên quan đến người chơi lên tới 101,0 triệu so với 137 triệu vào năm 2020/21. Trong số các khoản xóa nợ, 16,5 triệu liên quan đến việc giảm giá trị sổ sách của Eriksen, Vidal và Sanchez sau khi chấm dứt hợp đồng, trong khi 25,8 triệu liên quan đến rủi ro tín dụng xấu.

Các chi phí khác bao gồm chi phí dịch vụ tương đương 64,3 triệu euro, tăng so với mức 51 triệu của mùa giải trước, chủ yếu do tăng chi phí liên quan đến đại lý, từ 10,9 lên 22,9 triệu euro.

Đây là chi phí theo từng mục trong mùa giải 2021/22:

 • Chi phí cho nguyên liệu, vật liệu phụ, vật tư tiêu hao, hàng hóa: 5,2 triệu € (2,2 triệu € vào năm 2020/21);
 • Chi phí cho các dịch vụ: 64,3 triệu € (51,6 triệu € vào năm 2020/21);
 • Chi phí sử dụng tài sản của bên thứ ba: 12,7 triệu € (12,5 triệu € vào năm 2020/21);
 • Chi phí nhân sự: 248,4 triệu euro, trong đó 152,5 triệu euro lương cho cầu thủ (261,1 triệu euro – trong đó 153,3 triệu euro cho cầu thủ năm 2020/21);
 • Khấu hao:  168,7 triệu euro, trong đó 101,0 triệu cho cầu thủ (209,5 triệu, trong đó 137 triệu cho cầu thủ 2020/21);
 • Các chi phí khác: 28,3 triệu € (31,1 triệu € vào năm 2020/21);
 • TỔNG CỘNG : 527,9 triệu € (568,7 triệu € vào năm 2020/21).

Kết quả thuần

Chênh lệch giữa doanh thu và chi phí do đó bằng -88 triệu euro, so với -203,0 triệu vào năm 2020/21. Kết quả trước thuế là âm với khoảng 136,6 triệu euro (với tác động là 48,8 triệu euro phí tài chính so với 33,4 triệu euro vào năm 2020/21), so với -239,4 triệu euro vào năm 2020/21. Tổng cộng kết quả ròng là âm 140,0 triệu euro so với âm 245,6 triệu vào năm 2020/21.

Các khoản phải trả và vốn cổ đông

Vốn chủ sở hữu của cổ đông hợp nhất tại ngày 30 tháng 6 năm 2022 là âm 86,6 triệu, so với vốn chủ sở hữu của cổ đông dương là 53,4 triệu vào năm 2021. Tuy nhiên, Inter đã chọn khai thác điều khoản có trong một trong các nghị định liên quan đến trường hợp khẩn cấp Covid để trì hoãn việc giải quyết khoản lỗ vào năm tài chính thứ năm, tính từ khi năm tài chính hiện tại đóng cửa. Do đó, BLĐ tạm hoãn quyết toán sang năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2027 đối với phần số liệu này.

Cuối cùng, về mặt nợ, tổng các khoản phải trả đã tăng lên 881 triệu euro (827 triệu vào ngày 30 tháng 6 năm 2021), tăng trưởng do trái phiếu mới với khoản nợ cho trái phiếu là 407 triệu euro (344 triệu vào ngày 30 tháng 6 năm 2021). Mặt khác, nợ tài chính ròng là -268 triệu euro, so với -297 triệu vào ngày 30 tháng 6 năm 2021, do thanh khoản tăng lên 139,1 triệu euro.

Hãy chấm điểm bài viết này

2 Điểm
Upvote Downvote

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Lukaku tái xuất vào thứ 7 này