GDS: Steven Zhang bật đèn xanh vụ Lukaku

Trong diễn biến mới nhất được GDS loan tải, chủ tịch Steven Zhang đã bật đèn xanh cho thương vụ này khi chấp nhận mức phí mượn 10 triệu euro. Đây là giá chót mà Chelsea có thể đồng ý sau khi phí mượn 5 triệu euro của CEO Marotta bị khước từ trước đó. GDS nhấn mạnh, chỉ còn chờ thông báo chính thức từ 2 bên để xác nhận thương vụ này.

Bình luận

Gửi bình luận