Thay đổi ảnh bìa của bạn
Bố Già
Thay đổi ảnh bìa của bạn
Thành viên nhận nhiệm vụ sai vặt về các vấn đề hoạt động và duy trì Website. Ngoài ra không có uy quyền gì hơn.
This user account status is Chấp nhận

Thành viên này chưa thêm thông tin nào cho hồ sơ của họ.

Nam
Inter
Javier Zanetti
José Mourinho
2002
Italia
Bố Già